NC Lipany NC Lipany

O našom tréningu

Vzdanie úcty pozdravom

Každá tréningová jednotka sa začína vzdaním úcty – pozdravom. Na začiatku a na konci tréningu je to hlboký úklon, ktorým vzdávame úctu výške vedomostí a zručností ktoré má daná osoba (učiteľ, majster, inštruktor). Pozdrav nie je pevnou súčasťou len pravidelného tréningu pod vedením skúsenejšieho bojovníka, ale je aj súčasťou individuálneho tréningu, kedy cvičíme samostatne.

„Ak staneš na mieste, na ktorom majstrovstvo dosiahnuť chceš, nechaj bojového ducha vstúpiť v telo tvoje.“

Zjednodušene povedané, pozdrav nie je viazaný na osobu ani na miesto. Je to individuálne, vnútorné prežívanie, napojenie sa na zdroj vedomostí, odkiaľ chceme čerpať informácie. Každý adept si vytvorí svoju vlastnú slovnú formu (mantru, básničku, modlitbu) ktorú si v duchu zarecituje počas úklonu a imaginárne sa spojí so svojím učiteľom (zdrojom vedomostí).

Kde trénujeme

Naším hlavným tréningovým priestorom je príroda, ktorej sme súčasťou. Tréning prebieha aj v budovách a rôznych priestoroch (telocvičňa, schodiská, chodby a pod.). Zvyčajne počas celého roka trénujeme vo voľnej prírode, v rôznych poveternostných podmienkach, v dennej či nočnej dobe. K tomu je potrebné prispôsobiť svoj odev, obuv. Na základe preberanej oblasti výcviku (pohyb v teréne, lezenie, maskovanie, boj v úzkych priestoroch, boj vo vode atď.) sa miesto a čas nasledujúceho tréningu spravidla oznámi na konci tréningovej jednotky.

Koľko trvá tréning

Čas trvania tréningu je v rozmedzí 2-3 hodín, trvanie víkendového semináru je 8-12 hodín v blokovej výučbe (jeden blok trvá 3-4 hodiny, počet blokov je zvyčajne 2-3).

V našom klube sa uprednostňuje predávanie vedomostí systémom učiteľ – žiak. To znamená že sa cvičí v malých skupinách, aby sa učiteľ, inštruktor mohol čo najviac venovať žiakovi. Pravidelný tréning je 1x – 2x týždenne.

„Ťažisko tréningu spočíva v samostatnej práci žiaka v období medzi tréningami.“

Žiak musí v čase svojho osobného voľna na sebe neustále pracovať, zdokonaľovať techniku, a svoj pokrok (výsledok svojho tréningu) prezentuje pred svojím učiteľom (inštruktorom). Ten ho koriguje, nasmeruje na jeho ceste. Techniky ninjutsu sú prepojené, preto sa postupuje systematicky. Na nasledujúcu techniku môže prejsť žiak len vtedy, ak zvládol predchádzajúcu techniku („nižšia technika“ je súčasťou pohybu „vyššej techniky“). Je len na ňom ako rýchlo dokáže postupovať.

Náplň tréningu

Ninjutsu je systém, ktorý v sebe zahrňuje nielen bojové umenie, ale aj určité vedomosti a schopnosti. Začneme bojovým umením. Bojové umenie ninjov je založené na jednoduchosti – voľnosti myslenia - prirodzenosti pohybov.

„Dosiahnutie maximálnej účinnosti techniky s vynaložením minimálneho výdaja energie.“

Nácvik techniky nie je založený na mechanickom opakovaní pohybu do nekonečna. Dôležité je vnútorne precítiť pohyb (zapojiť iba tie svalové skupiny, ktoré sú potrebné k vykonaniu techniky). Každý žiak má inú stavbu tela, iné myslenie, preto aj prevedenie techniky bude odlišné. Ninjutsu rešpektuje prirodzenosť, individualitu, nenanucuje vonkajšiu formu techniky. Uvoľnenosť pohybu vedie k schopnosti precítiť energetický tok v tele a jeho zapojenie do techniky (zvýšenie účinnosti).

Výcvikové položky

  • Využitie celého tela ako zbrane: údery, kopy, držania, hody, boj na zemi a pod.
  • Použitie zbraní a rôznych predmetov ako zbrane (krátka a dlhá palica, meč, reťaz, bojový nôž, vrhacie zbrane, kotva, ihlica, ostrá reťaz).
  • Citlivé miesta na ľudskom tele, tlakové body, orlia technika – ničenie svalovej hmoty, úponov.
  • Spôsoby pohybu, premiestňovania sa, prekonávanie prekážok: rôzne spôsoby chôdze, skoky (do diaľky, do hĺbky, do výšky), beh (na dlhé a krátke vzdialenosti, dynamický beh v členitom teréne), lezenie a zlaňovanie.
  • Využívanie prírodných a umelých prekážok v boji, boj v rôznom prostredí (voda, chodba, kanál, krov, loďka).
  • Maskovanie sa a výroba pascí – schopnosť prežitia, orientácie v neznámom prostredí a vedomosti s tým spojené.
  • Duševná príprava, rôzne spôsoby dýchania, koncentrácie, práca s energiou.
Logo